„Tworzymy zaczarowaną łąkę literacką Gminy Michałowo”

kawiatekGminna Biblioteka w Michałowie przystąpiła do konkursu „Literackie kwiaty powiatu białostockiego”

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ KONKURSU 

 

Na zaproszenie Książnicy Podlaskiej przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatu Białostockiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z Oddziałem Białostockim oraz przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego  (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy wsparciu partnerów zawodowych. Koordynatorem konkursu w naszej placówce jest pani Anna Awruk.

Kwiaty towarzyszą człowiekowi od niepamiętnych czasów. W ważnych momentach życia stanowią integralny element radosnych, smutnych i podniosłych chwil każdego z nas.  Symbolizują nie tylko piękno a także  niewinność, delikatność i duchowość. To właśnie kwiaty i napisane na  nich wybrane fragmenty poezji lub  prozy będą tematem powiatowego konkursu bibliotecznego w 2015 roku. Piękno i czar kwiatów literackich z poszczególnych gmin (łącznie z wybranymi fragmentami tekstów) będzie zaprezentowane podczas spotkania studyjnego bibliotekarzy zaplanowanego w maju w Starostwie Powiatu Białostockiego.

Założenia konkursu      

Celem konkursu  jest prezentacja  środkami plastycznymi i literackimi  piękna kwiatów do których wpisywane będą wybrane  fragmenty  tekstów literackich np. prozy czy  poezji twórców lokalnych (publikowane lub niepublikowane - w drugim przypadku niezbędna będzie zgoda  autora  tekstu). Połączenie tych dwóch elementów  pozwoli nam  stworzyć niepowtarzalne  „kwiaty  literackie” danej gminy, a w połączeniu powiatowym „zaczarowaną łąkę literacką”. Ponadto zaplanowane działania pozwolą rozwinąć wyobraźnię oraz uzdolnienia artystyczne, spopularyzują literaturę regionalną, a może także zmotywują innych do uczestnictwa w życiu bibliotek. Te wspólne wykonanie przedsięwzięcia pozwoli:

•      bardziej się zintegrować i poznać;

•      wykazać kreatywność;

•      otworzyć  się na dialog i kształtowanie umiejętności prowadzenia konwersacji;

•      realizację w przyszłości wielu wartościowych pomysłów, które mogą przynieść innowacyjne efekty;

•      zaktywizowanie  dużej części osób „pozytywnie zakręconych”;

•      przekonać  i  zmotywować  wszystkich nieaktywnych i niechętnych do działań   

 

Regulamin :

1.    każda zgłoszona biblioteka proszona jest o  wykonanie  3-5  kwiatów (bez względu na gatunek) ręcznie  z  papieru w dowolnym kolorze i technice;

2.    wysokości  kwiatka od 40 do 50 cm (łącznie z kielichem);

3.    wykonane kwiaty mogą być pojedyncze ewentualnie  połączone w bukiet;

4.    wybór techniki wykonania wg wiedzy i pomysłu wykonawcy(ów);

5.    do wykonanych kwiatów wpisujemy wybrane fragmenty utworów (wg uznania) twórców lokalnych bądź z powiatu białostockiego, które mogą być umieszczone  np. na płatkach lub  kielichu bądź  liściu łodygi;

6.    wybrany  tekst  literacki, wpisany do   każdego  kwiatka powinien być wydrukowany oddzielnie (z podaniem autora i tytułu utworu) z podaniem nazwy gminy  i dołączony do   karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie;

7.   wszystkie prace konkursowe muszą być podpisane poprzez dołączenie karty zgłoszenia  (nazwa biblioteki  + informacje o koalicjantach);

8.    przekazane materiały pozostaną do  dyspozycji organizatora i nie będą  zwracane;

9.    przekazując kwiaty na konkurs, uczestnik wyraża zgodę  na :

  • akceptację regulaminu
  • wykorzystanie danych do celów konkursowych
  • organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji otrzymanych prac oraz wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych

10. oceny kwiatów dokona Jury powołane przez organizatora, werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega zakwestionowaniu;

11. biblioteki wyróżnione otrzymają nagrody, a zaangażowani koalicjanci drobne upominki;

12. prace należy dostarczyć do  4  maja  2015 roku na adres : Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego 15-089 Białystok ul. Kilińskiego 16 z dopiskiem konkurs (wraz ze zgłoszeniem);

13. jeśli powstaną wątpliwości związane z konkursem, prosimy o kontakt z organizatorem;

Zachęcamy do :

  • skorzystania z literatury regionalnej
  • wspólnych działań w ramach współpracy z partnerami zawodowymi. 

 

Uwaga !

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  przez biblioteki oraz ich koalicjantów, warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu„Literackie kwiaty powiatu białostockiego” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Więcej informacji u koordynatora konkursu pani Anny Awruk, tel. 85 7189 200

Czytany 780 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com