Superowa zakładka do książek

zakladkicopy1Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego wraz Filia Biblioteczna nr 15, a także Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem Białostockim zapraszają do wzięcia udziału w konkursie – „Superowa zakładka do książek”.

Konkurs adresowany jest dla klas II oraz III Szkoły podstawowej. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Zachęcamy do wykorzystania prostych i tanich materiałów (mile widziane prace z wykorzystaniem recyklingu). Organizatorzy oczekują zakładek: „cieszących” oko użytkownika, niepowtarzalnych, zachęcających do czytania książek, oraz korzystania z usług bibliotek, mile widziane są cytaty.

Terminy eliminacji konkursu:

 • gminne i filie biblioteczne do 30 kwietnia 2017 roku
 • powiatowe do 19 maja 2017 roku (posiedzenie komisji oceniającej przesłane prace)

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania,

Warunki udziału w konkursie

Zapraszamy do konkursu dzieci z klas II lub III szkoły podstawowej.

 • Każda biblioteka może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników (bez względu na klasę).
 • Każdy uczestnik zgłasza dwie prace.
 • Każda zakładka powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek /klasa, imię i nazwisko opiekuna), do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie.
 • Przekazane prace pozostają do dyspozycji organizatora, bez opłacenia honorarium autorskiego, prace nie będą zwracane. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i bibliotek.
 • Technika plastyczna dowolna, z wyjątkiem wykorzystania materiałów sypkich i plasteliny.

Przekazując prace, uczestnik wyraża zgodę na:

 • zasady konkursu zawarte w regulaminie,
 • wykorzystanie swoich danych osobowych i przetwarzanie ich na potrzeby konkursu, m.in. promocja prac w prasie oraz na stronach internetowych organizatorów, ekspozycję prac pokonkursowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac do 15 maja 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora – Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego 15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej –Curie 14 A, (z dopiskiem- konkurs).

Oceny zakładek dokona Jury powołane przez Organizatora. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Podsumowanie konkursu zaplanowane jest w czerwcu 2017 roku w Filii Bibliotecznej nr 15 (ul. M. Skłodowskiej –Curie 16), laureaci konkursu i przedstawiciele poszczególnych bibliotek zostaną powiadomieni przez bibliotekę gminną.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i książki, które zabezpiecza organizator.

Czytany 553 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com